Календар школяра

Пошук по сайту

Карта відвідування

лічильник відвідувань

Вхід для користувачів


Шкільна бібліотека

Шкільна бібліотека

ПРО БІБЛІОТЕКУПри середній школі №7 завжди працювала шкільна бібліотека. Спочатку її фонд був незначним і нараховував тільки кілька сотень книг. Самовіддано, з 1953 року і довгий час працювала бібліотекарем Охріменко Галина Іванівна на цій посаді, пізніше, в 70-х роках, Агафонова Лідія Михайлівна (1938 р.н.).

Книжковий фонд поступово збільшувався, зростала і книговидача. Деякий період в шкільній бібліотеці працювала Рівкіна Ольга Миколаївна. З жовтня 1995 року в шкільній бібліотеці бібліотекарем працювала Герасименко Валентина Іванівна, а з 2012 - Пшенична Анна Сергіївна.

В третє тисячоліття школа вступила з книжковим фондом, який нараховує 29555 примірників літератури, із них 14903 - науково-популярної, художньої та дитячої літератури і 14652 підручників, на загальну суму 120080 грн. 19 коп.

Освіта XXI століття - це освіта для людини, її стрижень - виховання відповідальної особистості, що здатна до самоосвіти й саморозвитку, уміє використовувати набуті знання й уміння для творчого вирішення проблеми, критично мислити, обробляти різноманітну інформацію, змінити своє життя й життя своєї країни на краще.

Школа - це місце, де дитина не лише готується до життя, а й живе. Тому вся діяльність нашої школи побудована таким чином, щоб сприяти розвитку особистості.

Навчально-виховний процес ЗОШ І-ІІІ ст. №7 здійснюється з урахуванням можливостей сучасних інформаційних технологій навчання й орієнтується на формування особистості школяра із глибоко усвідомленою громадянською позицією, системою наукових знань. Умовою підвищення ефективності системи освіти є її неперервне самооновлення. У комплексі необхідних сьогодні перемін шкільна бібліотека також ураховує потреби нових педагогічних технологій: вікові та індивідуально-психологічні особливості школярів.Вся робота бібліотеки спрямована на:
- задоволення інтересів і запитів читачів;
- на популяризацію літератури з української мови та літератури;
- на пропаганду краєзнавчої літератури;
- популяризацію літератури з питань народознавства;
- висвітлення питань духовної культури;
- відзначення знаменних і пам'ятних дат;
- виховання культури читання та пропаганду бібліотечно-бібліографічних знань;
- координацію роботи шкільної бібліотеки з міськими бібліотеками;
- впровадження передового досвіду бібліотек області і України;
- посилення ролі бібліотеки, як важливого культурного та інформаційного центру; всебічне сприяння підвищенню фахової педагогічної майстерності вчителів, вихователів, батьків шляхом популяризації педагогічної літератури і надання інформації про неї;
- комфортне обслуговування читачів, створення в бібліотеці духовної атмосфери;
- виховання читачів - дітей в світлі загальнолюдських цінностей;
- координацію діяльності бібліотеки з громадськими організаціями, співпрацю з мережею бібліотек інших систем і відомств.

Сучасний бібліотекар ставить перед собою мету поступово відроджувати споконвічну народну педагогіку, плекати в душах дітей паростки національної самосвідомості, утверджувати в їх: душах і серцях поняття честі, гідності, поваги до рідної мови, національних традицій, звичаїв.
Література має живодайний вплив на формування національної свідомості і є активним чинником суспільного виховання - совісті, загальнолюдських цінностей, інтелігентності. За допомогою літератури бібліотекар і виховує в дітях ці риси.

Під час спілкування, індивідуальних бесід бібліотека бере участь у розвитку навчальних навичок читання, створює ситуації вільного вибору, імпровізації, творчого пошуку, у яких діти пробують свої сили у визначенні своїх зацікавлень, реалізації своїх можливостей і здібностей.
Підліткам відповідають комунікативні освітні технології: групові форми занять, конкурси, літературні ранки і ігри. Вони беруть участь в олімпіадах і завдяки відкритому доступу до літератури, до інформації в умовах бібліотеки користуються ними.

В нашій шкільній бібліотеці разом із педагогічним колективом створені умови для раннього виявлення потенційно обдарованих дітей і розвитку їх здібностей, розвиваються природні нахили всіх учнів на уроках математики, літератури, музики, співів та ін.

Оскільки шкільна бібліотека є обов'язковою структурною ланкою загальноосвітнього навчального закладу усі стратегічні освітньо-виховні завдання, які повинна вирішувати школа трансформуються в завдання і діяльності шкільної бібліотеки. Реалізація завдань шкільної бібліотеки визначає: її функції, а саме: інформаційні, освітні, інтелектуальні, культурологічні, виховні, самоосвітні, соціальні. У реалізації всіх завдань школи і функції шкільної бібліотеки важливим моментом є співпраця педагогів і бібліотекарів. Це насамперед: спільне проектування, планування і реалізація планів як у стінах бібліотеки, так і поза ними. Організовуються тематичні екскурсії по бібліотеці, проводяться ігри, вікторини, конкурси, бесіди, читацькі конференції, естетичні та літературні години тощо. Тому бібліотека часто перетворюється в охайну, чисту світлицю, або в затишне кафе. Бібліотека бере участь у підготовці всіх заходів, що підтримують розвиток самостійності та індивідуалізації школярів І технології інформування про книгу, бібліотеку: літературно-музичні композиції, літературні вечори, тощо.
Оперативне й повноцінне забезпечення інформаційних потреб школи -одна з основних функцій сучасної шкільної бібліотеки. Тому використовуються різні форми і методи бібліотечно-бібліографічної роботи. Наша бібліотека приділяє увагу проблемам, пов'язаним із пошуком і забезпеченням інформації. НОСІЯМИ інформації нашої бібліотеки є передусім друковані видання, що зобов'язує нас систематично вивчати фонди бібліотеки, займатися поточним комплектуванням і документуванням.

Для молодшого шкільного віку виділений фонд художньої літератури, розставлений за темами (1-2 кл: - "Книга - твій друг і помічник", 3-5 кл: -"У СВІТІ казок", "Пригоди, фантастика", "В хороших книгах все хороше", 5-7 кл: "Сторінки великого життя", "Відкриваємо наші улюблені книги". Старша школа - тематичні полиці, книжкові виставки: "В світі прекрасного", "Повернення до витоків", "Світ українського слова", "Наша спадщина", "Це нашої історії слід". "Українцями ми народилися", "Природа - наш дім", "Моя Чернігівщина" та інше.

Бібліотекар звертає увагу на те, що читають школярі , який у них рівень читацької культури, яке місце в їхньому ЖИТТІ посідає книга.

Звертає увагу на судження школярів про прочитаний твір, на почуття особистісного ставлення до прочитаного.

Правильно організовує дитяче чигання, спрямовує його так, щоб діти, особливо молодші школярі, не розгубилися в книжковому морі, щоб до їхніх рук потрапляли найнеобхідніші твори, щоб спілкування з ними стало звичним, щоденним і, що дуже важливо, приємним заняттям.
По організації обслуговування читачів бібліотека систематично працює з читацькими формулярами:
- робимо записи у читацьких формулярах про читацькі інтереси:
- проставляємо попит і причини попиту на ту, чи іншу книгу, що зумовлюють дитину взяти ту книгу;
- про всю проведену індивідуальну роботу (а це здебільшого бесіди), робимо записи в читацьких формулярах;
- проводимо опитування читачів з метою виявлення читацьких потреб;
- в кінці року робимо аналіз читання для дітей того чи іншого класу, що стимулює активізацію дітей до читання;
- систематично проводимо з читачами бібліотеки бесіди про правила користування бібліотекою та про культуру читання;
- спільно з міською дитячою бібліотекою та бібліотекою для дорослих №1 діти на І00 відсотків охоплені книгою, проводимо часто різні масові заходи;
- кожного року, по закінченні вивчення "Букварика' - проводимо екскурсії до шкільної бібліотеки учнів перших класів, знайомимо їх з книгою та бібліотекою, розповідаємо про правила користування бібліотекою, з розстановкою книжкового фонду;
- також бібліотека проводить роботу по ліквідації заборгованості згідно правил користування бібліотекою;

Проводить бібліотека і інформаційне та довідково-бібліографічне обслуговування читачів:
в міру надходження нових бібліографічних показників, проводимо по них бібліографічні огляди літератури;
- груповою інформацією охоплені вчителі та учні школи. Так, з питань народознавства та краєзнавства у нас створені викладки літератури "Українцями ми народилися" та "Звичаї - скарб українського народу";
- проводимо ДНІ інформації під назвою:"Увага! Нові книги". Постійно проводимо бесіди як користуватися енциклопедіями, довідниками та словниками, зокрема на такі теми як: "Енциклопедії, довідники, словники - твої найперші помічники".
Основною роботою бібліотеки є популяризація літератури як для маленьких читачів, так і дня учнів середнього та старшого шкільного віку, та для вчителів і батьків.
     
- Ми працюємо в тісному контакті разом з вчителями, класоводами та класними керівниками. І, звичайно ж, роботу шкільної бібліотеки не можна уявити без співпраці з завучем та організатором по виховній роботі.

Усі сторони людського життя, які нас стосуються і до яких ми не байдужі, ми стараємося охопити в своїй роботі і свою роботу, спрямовуємо на популяризацію українознавства, народознавства, екологічних знань, правове виховання. Конституцію України, естетичне виховання, на популяризацію кращих творів української і світової літератури.

В умовах нашої школи дається освіта й просвіта учнів, донесення до них інформації, яка необхідна не лише для запам'ятовування й засвоєння, а й для того, щоб учні використовували її як умову чи середовище для створення власного творчого продукту. У цьому ми вбачаємо пріоритетне завдання бібліотеки в її подальшому розвитку.


     фото-звіт про бібліотеку.


» Відеопрезентація

Інтернет-олімпіадиПосилання

Національна дитяча гаряча лінія


Конкурси